Track record

Fox en Suurenbroek is sterk op fiscaal-juridisch en administratief gebied. Wij werken voor Nederlandse cliënten en voor internationals (zowel personen als bedrijven). Hieronder ziet u een aantal recente opdrachten.

 • Expats

  Advisering en begeleiding aanvragen van de 30%-regeling. Tevens adviseren wij de inkomende werknemers over hun fiscale en sociale zekerheidspositie in Nederland en helpen hen bij de registratie in Nederland. Wij verzorgen de Nederlandse aangiften inkomstenbelasting en begeleiden -indien nodig- de aangiften in het land van herkomst.

 • Innovatie

  Wij begeleiden ondernemingen bij de aanvraag van de WBSO. Daarnaast hebben wij met positieve uitkomst met de Belastingdienst onderhandeld over de toepassing van de innovatiebox. Dit heeft geleid tot een grote belastingbesparing bij deze ondernemingen.

 • Stamrecht-BV

  Met ingang van 2014 is het niet meer mogelijk om de ontslagvergoeding in een stamrecht-BV onder te brengen. De afwikkeling van oude stamrechtverplichtingen vraagt bijzondere aandacht. Wij hebben veel ervaring met het afstemmen van een tekort in een stamrecht-BV met de Belastingdienst en advisering bij het afwikkelen van een stamrecht.

 • Advocatenkantoren

  Voor een aantal bekende kleine en middelgrote advocatenkantoren verzorgen wij de jaarrekening en wij adviseren hen op fiscaal terrein. Tevens worden wij ingeschakeld bij fiscale kwesties van hun cliënten.

 • Aan- en verkoopbegeleiding

  Wij hebben een cliënt begeleid bij de aankoop van een chocoladefabriek gevestigd in het zuidwesten van het land. Een belangrijk onderdeel van het aankooptraject was de onderhandeling met de verkopende partij.

  De leidende -en award winning– marktpartij in Nederland op het gebied van mobile advertising en content marketing hebben wij begeleid in hun overname door een groot Nederlands mediabedrijf.

  Een Haags public affairs en lobbyadviesbureau, gespecialiseerd in beleidsbeïnvloeding en strategische communicatie, hebben wij bijgestaan in het management buy-in traject.

 • Internationaal

  Voor een beursgenoteerde Canadese zilvermijn is ons kantoor eerste aanspreekpunt in Nederland. Voor een aantal andere internationale bedrijven verzorgen wij de (loon)administratie. Tevens voorzien wij hen van juridische ondersteuning.

  Voor een Amerikaanse beursgenoteerde onderneming op het gebied van hoogwaardige elektronische onderdelen is ons kantoor het eerste aanspreekpunt in Nederland. Wij bieden hen financieel-juridische ondersteuning.

  Voor de Nederlandse vestiging van een Canadese online onderneming op het gebied van toegangsbeheer verzorgen wij de jaarrekening en verlenen wij fiscale adviezen.

 • Filmproducties

  Wij hebben geadviseerd over de fiscaal-juridische opzet van diverse filminvesteringsfonden. De fiscale gevolgen voor de participanten in deze filminvesteringsfondsen hebben wij op landelijk niveau afgestemd met de Belastingdienst.

 • Algemeen nut beogende instellingen

  Wij adviseren en begeleiden instellingen bij het verkrijgen en behoud van de (culturele) ANBI-status.

 • Immigratie en emigratie

  Voor de dga van een reisbureau, gespecialiseerd in Midden-Amerikaanse markt, hebben wij de immigratie naar Nederland begeleid en met succes de step-up van zijn aandelenbelangen met de Belastingdienst afgestemd.

 • Vastgoed

  Wij hebben diverse vastgoedtransacties begeleid op het gebied van de btw en overdrachtsbelasting. Het gaat daarbij niet alleen om aan- en verkooptransacties, maar ook om de transitie van kantoor- naar woonbestemming. Een greep uit de trajecten waarbij wij betrokken zijn geweest zijn de verkoop van een voormalig klooster in Maastricht, de verkoop van een groot studentencomplex in het Zuiden van het land en de verkoop van een tweetal kantoorpanden aan de Zuidas.

 • Design

  Voor een vooraanstaand ontwerpster van denimproducten hebben wij de contractonderhandelingen met een groot internationaal denimmerk, gevestigd in Amsterdam, gedaan.

 • Spaar-BV

  Voor een groot aantal klanten hebben wij geadviseerd over de spaar-BV of het opzetten van een fonds voor gemene rekening. Wij verzorgen het gehele traject, inclusief de afstemming met Belastingdienst.

 • Werknemersparticipatieplannen

  Wij hebben klanten begeleid bij het opzetten van werknemersparticipatieplannen. Naast de advisering over de fiscale en civielrechtelijk gevolgen, leggen wij ook – al dan niet in samenwerking met de notaris – de contractuele uitwerking vast.

 • Mediation

  Relaties en huwelijken kunnen vroegtijdig eindigen. Meerdere klanten hebben wij geholpen met de juridische en financiële afwikkeling van de gemeenschappelijke boedel. Daarbij is voor ons leidend de redelijkheid van de onderling gemaakte afspraken.