Optimaal benutten investeringsaftrek 2019

06-11-2019

Een aandachtspunt voor de laatste twee maanden van dit jaar is de investeringsaftrek. Op basis van deze regeling kan een extra aftrekpost worden geclaimd, indien er wordt geïnvesteerd in een bedrijfsmiddel.

Tabel 2019 (bedragen in EUR)

InvesteringsbedragExtra investeringsaftrek
– 2.300
2.300 – 57.32128%
57.321 – 106.150€ 16,051
106.150 – 318.449€ 16.051 -/- 7,56% van investeringen boven 106.150
318.449 –


Voorbeeld

  • Dit jaar is reeds € 2.000 (exclusief btw) geïnvesteerd.
  • Een extra investering van € 450 (exclusief btw) leidt tot een extra aftrekpost van € 686 (28% van € 2.450).
  • En aangezien het bedrijfsmiddel zelf kan worden afgeschreven, levert de extra investering van € 450 (over de totale afschrijvingsperiode bezien) een extra aftrekpost op van € 1.136 (€ 450 + € 686).

Indien u overweegt om een voor uw onderneming nuttige investering te doen en de drempel van EUR 2.300 voor dit jaar is nog niet behaald, dan adviseren wij u om vóór het jaareinde deze extra investering te doen.

Indien u vragen heeft over de (tijdige) toepassing van de investeringsaftrek, dan staan wij u uiteraard graag te woord.