Twee aandachtspunten voor begin 2019

01-02-2019

Het belang van een juiste voorlopige aanslag 2018          

Begin 2018 zijn er voorlopige aanslagen inkomsten- en vennootschapsbelasting 2018 opgelegd. Indien er op de definitieve aanslag 2018 nog moet worden bijbetaald (en de voorlopige aanslag dus te laag was vastgesteld), dan zal vanaf 1 juli 2019 belastingrente in rekening worden gebracht over het bij te betalen bedrag. Voor de inkomstenbelasting wordt gerekend met een rente van 4%. Voor de vennootschapsbelasting nog steeds een rente van maar liefst 8%.

Indien vóór 1 mei 2019 een verzoek wordt gedaan tot wijziging van een voorlopige aanslag, zal deze in beginsel vóór 1 juli 2019 (datum aanvang mogelijke belastingrente) worden opgelegd.

Ter voorkoming van belastingrente nemen wij in maart onze cliëntendossiers door om, daar waar mogelijk, de juistheid van opgelegde voorlopige aanslagen 2018 te controleren. Het is voor ons echter onmogelijk alle voorlopige aanslagen juist vast te stellen, omdat wij vaak (nog) niet over alle gegevens beschikken. Daarom verzoeken wij onze cliënten (hierbij) dringend in maart contact met ons op te nemen indien het idee bestaat dat voorlopige aanslagen niet naar een juist bedrag zijn opgelegd.

WOZ-beschikking 2019

Rond deze tijd ontvangt u van de gemeente de WOZ-beschikking voor 2019 (waardepeildatum 1 januari 2018). De WOZ-waarde is een belangrijk gegeven voor diverse (fiscale) regelingen. Zo is de WOZ-waarde van belang voor het eigenwoningforfait in box 1 en voor de waardering van een tweede woning in box 3. Voor de schenk -en erfbelasting speelt de WOZ-waarde eveneens een rol. Bij ondernemingen geldt de WOZ-waarde als ijkpunt voor de mate waarin over het pand kan worden afgeschreven.

Controleer de WOZ-beschikking goed. Lijkt de WOZ-waarde te hoog, maak dan bezwaar binnen 6 weken na dagtekening van het aanslagbiljet.

Bij het aangaan van een nieuw rentecontract met de bank, kijkt de bank onder meer naar de hoogte van de WOZ-waarde. Een lagere WOZ-waarde kan dan juist nadelig zijn. Wij adviseren in dat geval een taxatierapport te laten opstellen. De kosten van het taxatierapport dat nodig is voor het aangaan van een nieuw rentecontract, is in beginsel aftrekbaar in uw aangifte inkomstenbelasting.

Indien de waarde van de woning is gestegen ten opzichte van het moment van aangaan van de hypothecaire lening, adviseren wij u om uw bank te verzoeken de risico-opslag op de hypothecaire lening te verminderen.