Compensatieregeling ZEZ voor vrouwelijke zelfstandigen per 15 mei 2018

15-05-2018

In de periode van 7 mei 2005 tot en met 3 juni 2008 kende Nederland geen wettelijke regeling voor zelfstandigen die zwanger waren. Een aantal vrouwen heeft een gerechtelijke procedure aangespannen om alsnog een zwangerschapsuitkering te kunnen krijgen over deze periode. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft vorig jaar besloten de vrouwen te compenseren die inkomsten zijn misgelopen en heeft een compensatieregeling aangekondigd voor zelfstandigen die in de vorengenoemde periode zijn bevallen. De compensatie zal in beginsel EUR 5.600 bruto per zwangerschap bedragen. De compensatie kan vanaf vandaag worden aangevraagd via deze link: https://www.uwv.nl/particulieren/actueel/aanvragen-compensatie-zwangere-zelfstandigen.aspx.

Indien u in de vorengenoemde periode bent bevallen en u in dat jaar een onderneming dreef, in dienst was bij uw eigen BV of een meewerkbeloning ontving, dan heeft u in beginsel recht op deze compensatie. De compensatie kan worden aangevraagd tot 1 oktober 2018 en zal in het eerste kwartaal 2019 worden uitbetaald.

Uiteraard zijn wij graag bereid om te assisteren bij de aanvraag van deze compensatie. Indien u dat wenst, dan kunt u contact opnemen met ons kantoor.