Wijziging algemene voorwaarden Fox en Suurenbroek en privacy beleid

24-05-2018

In verband met de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) per 25 mei 2018 hebben wij onze algemene voorwaarden aangepast.

De voorwaarden die gelden met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens zijn als bijlage in de algemene voorwaarden opgenomen. De gewijzigde algemene voorwaarden zijn vanaf 25 mei 2018 van toepassing op al onze dienstverlening. Privacy en de bescherming van persoonsgevoelige data behoort tot onze kerntaak. U vindt onze privacy statement via de link onderaan de pagina.

Algemene voorwaarden Fox en Suurenbroek Fiscaal juristen BV per 25 mei 2018

Algemene voorwaarden Fox en Suurenbroek Accounting BV per 25 mei 2018